medilab Thêm file đính kèm (Tối đa 4 hình, chỉ Bác sĩ có thể xem)
doctor
Được trả lời bởi
BS. NGUYỄN KIM BÌNH (BS tư vấn)
12 năm kinh nghiệm